KVKK Uyum Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1. KVKK firmanız için zorunlu ve önemli midir?   Evet, KVKK şirketlerin muhakkak uyumlu olması gereken, cezai yaptırımları oldukça ağır bir kanundur. Kanun’un uygulaması Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından sağlanmaktadır. 2. Sadece KVKK eğitimi yeterli midir? Eğitim tüm sürecin adımlarından önemli bir tanesi diyebiliriz fakat tek başına yeterli değildir. Proje başlangıcında, yeni işe başlayan çalışanlar için…

Details

Kişisel Verileri Hukuka Uygun Şekilde Yurt Dışına Aktarabilmek Ne Kadar Mümkündür?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile yakından ilgilenen veya KVKK hakkında farkındalığı bulunan kurum ve kuruluşlar ve özellikle uygulayıcılar bakımından yurt dışına veri aktarımı, içerisinde birçok belirsizlik bulundurur. Esasında konu ile ilgili uluslararası düzenlemeler ve çeşitli yurt dışına veri aktarım yöntemleri bulunmasına rağmen, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) konu ile ilgili hukuka uygun…

Details

Gizlilik Politikasına Ne Zaman İhtiyaç Vardır?

Türkiye’deki veri sorumlularının bir kısmı ilgili kişilere gizlilik politikası adıyla aydınlatma bildirimleri sunmaktadırlar. Aydınlatma bildirimi, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirildikleri bir içeriği ifade eder. Bu içeriğin amacı ve taşıması gereken unsurlar kurum ve kuruluşların kurallarından farklıdır. Aydınlatma bildirimi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan aydınlatma yükümlülüğünün vücut bulmuş halidir. Bu bildirim vasıtasıyla…

Details

Muaf Yerler Ve Kişiler Listesi

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla; 1.TBMM üyeleri ve çalışanları,2.Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),3.Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.),…

Details

KVKK ve Veri Güvenliği

Basit anlamda veri güvenliği, verilerin yetkisiz erişime karşı korunması olarak tanımlanır. Veri güvenliğinde en önemli odak noktası kişisel veya kurumsal verileri korurken gizliliğini sağlamak ve bütünlüğünü doğrulamaktır. Verilerimiz sunucularda, veri tabanlarında, ağınızda, kişisel bilgisayarlarda ve en önemlisi kurum çalışanlarının aklında bulunur. Veri nerede olursa olsun verinin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak zorundayız. Verilerimiz yazılı, sesli,…

Details

VERBİS Nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu KVKK yürürlüğe girdikten sonra kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilere yönelik yükümlülükler getirdi. Bu yükümlülüklerin en önemlisi kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” oldu. Yasa hükümlerine göre kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, kişisel veri işlemeye başlamadan önce VERBİS e kayıt olmak zorundadır. Buna göre ilgili…

Details

KVKK Uyumluluk Süreci

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyum süreci kapsamında izlenmesi gereken yöntemler, alınması gereken önlemler ve aksiyon planlaması yapılarak Kişisel Verilerin Güvenliği noktasında etkin ve etkili bir kurum kültürü yaratılması amaçlanmaktadır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Temel Altyapı Oluşturma Süreci toplam 8 aydır KVKK uyum süreci kapsamında işveren tarafından karşılanacak önemli durumlara karşı rehberlik…

Details

KVKK’de Sağlık Verilerinin Önemi

Sağlık bilimlerinde veri, hekimlerin, sağlık işletmelerinin, sağlık politikacılarının kararlarını temellendirmede, bilgiye ulaşmada kullandıkları önemli bir eksendir. Bu yazıda sağlıkta veri hakkında sorular ve düşünceler bulacaksınız. İnsanlık tarihinde bir dönüm noktasındayız. Geçmiş nesillerin görmediği ve karşılaşmadığı soruların yanıtını birlikte aramalıyız. Okuyacağınız yazı bu soruların iletişimi için bir araç niteliği taşımaktadır. Niçin veriye ihtiyacımız var? Birkaç soruyla…

Details