indir
KVKK'ya Uyum Projesi
Veri İçermektedir!

Başarı Hikayesi

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Uyum Projesi

Nesil Grup tarafından Ortadoğu Hastanesine özel olarak gerçekleştirilen KVKK uyumluluk projesi, hastanenin ziyaretçi verilerini güvenli bir şekilde işleme koymasını sağladı. Farkındalık eğitimleri, veri analizi, şeffaflık önlemleri ve teknolojik güvenlik adımlarıyla Orta Doğu Hastanesi, Hasta güvenini artırdı, yasal uyumluluğunu sağlamlaştırdı ve veri güvenliğini güçlendirdi.

Zorluklar ve Karar Anı

 • Veri Analizi ve Envanter
 • Şeffaflık ve Hasta Bilgilendirmesi
 • Gizlilik Adımlarının Uygulanması
 • Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Başarı ve Katkılar

Hasta Güvenini Arttırma
Operasyonel Verimlilik
KVKK Otorite Onayı
Uygulamalı Çözümler ve Takip
Maliyet Azaltma ve Risk Azaltma

Orta Doğu Hastanesi, hasta verilerini güvence altına almak, yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve veri güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla Nesil Grup ile stratejik bir iş birliği başlattı. Proje, şirketin genel veri koruma yönetmeliğine uygunluğunu sağlama hedefi taşıdı ve bu süreçte bir dizi başarılı adım atıldı.

Teknolojik Güvenlik Önlemleri

Nesil, Hastane’nin teknolojik altyapısını güçlendirdi. Veritabanları, şifreleme teknolojileri ile korundu ve yetkilendirilmemiş erişimlere karşı ek güvenlik önlemleri alındı. Periyodik güvenlik kontrolleri ve sistem güncellemeleri ile sistemlerin sürekli olarak güncel kalması sağlandı.

Şeffaflık ve Hasta Bilgilendirmesi:

Nesil, Hastane’nin müşterileri ile şeffaf bir iletişim kurabilmesi için gerekli adımları attı. Web sitesinde ve diğer iletişim kanallarında, müşterilere sunulan hizmetlerle ilgili veri kullanım politikaları net bir şekilde açıklandı. Böylece hastalar, sağlanan bilgilerin nasıl kullanılacağı ve korunacağı konusunda bilinçlendirildi.

Veri Analizi ve İyileştirme

Hastane’nin veri işleme süreçleri detaylı bir incelemeye tabi tutuldu. Hangi departmanın hangi verilere erişim sağladığı, veri depolama yöntemleri ve süreçler analiz edildi. Bu aşamada, gerektiğinde yapılan düzenlemelerle veri güvenliği ve uyumluluk seviyesi artırıldı.

Farkındalık ve Eğitim:

Nesil, Hastanenin tüm çalışanlarına özel olarak tasarlanmış KVKK eğitim programları sunarak başladı. Eğitimler, şirket içindeki her seviyedeki personeli kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu sayede, her çalışanın KVKK’nın temel prensipleri, veri koruma sorumlulukları ve olası cezai yaptırımlar konusunda bilinçlenmesi sağlandı.

Farkındalık Eğitimi Verildi!

Farkındalık Sağlandı!

Hastane çalışanlarını kapsayan özel eğitimler sayesinde şirket içinde güçlü bir farkındalık oluşturdu. Çalışanlar, bu eğitimlerle KVKK’nın temel prensipleri, veri koruma sorumlulukları ve potansiyel yaptırımlar konusunda bilinçlendirildi. Bu sayede, Hastane genelinde veri güvenliği kültürü oluşturularak başarıyla uygulanması sağlandı.

KVKK Sertifikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konularında bilinçlendirilmiş ve yetkin bir çalışan profili oluşturmak için tüm hastane çalışanlarına KVKK konularında eğitim verildi ve sınavla değerlendirildi. Başarılı olan çalışanlarımıza KVKK Sertifikası verildi.

Katmanlı Aydınlatma Metinleri Hazırlandı!

Nesil Grup tarafından gerçekleştirilen KVKK uyumluluk projesi kapsamında , Orta Doğu Hastanesine Özel 100’den fazla  Katmanlı Aydınlatma Metinleri Hazırlandı!

Hastane departmanları ile birim toplantıları yaparak hangi verinin nasıl işlendiğini belirledik ve katmanlı aydınlatma metinleri hazırladık. Bu süreç, hastaların kişisel verilerinin nasıl korunduğunu ve işlendiğini anlamalarına yardımcı oldu.

Hastane’nin resmi web sitesinde çerez yönetim servisimiz aktif olarak çalışmaktadır.

Farkındalık Sağlandı!

Nesil Grup tarafından gerçekleştirilen KVKK uyumluluk projesi, Hastane’nin güvenlik amacıyla kullanılan kamera sistemlerine ilişkin aydınlatma metni hazırlanmıştır. Bu metin, kamera sistemlerinin hangi amaçlarla ve nasıl kullanıldığını açıklamakta ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin nasıl korunduğunu anlattan katmanlı aydınlatma metinleri hazırlandı.

Nesil, Orta Doğu Hastanesi’ne sağladığı katkılar şu şekildedir:

 1. Operasyonel Verimlilik:
  • İş süreçlerinde yapılan iyileştirmelerle, veri yönetimi ve güvenliği konusunda daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı sağlandı.
  • Veri işleme süreçlerindeki optimize edilmiş adımlar, şirket içindeki operasyonel süreçlere olumlu bir etki sağladı.
 2. Rekabet Avantajı:
  • KVKK uyumluluğu ile birlikte şirket, hastalara daha güvenilir bir hizmet sunma avantajına sahip oldu.
  • Hastalar, verilerinin güvenli ellerde olduğuna dair güçlü bir güvenceye sahip oldukları için şirketi tercih etme eğiliminde bulundu.
 3. Maliyet Azaltma ve Risk Azaltma:
  • Veri güvenliği ve uyumluluk konularında alınan önlemler, potansiyel veri ihlallerinin maliyetlerini azalttı.
  • Hukuki risklerin ve cezaların önüne geçilmesi, şirketin uzun vadeli maliyetlerini düşürdü.
 4. HASTA İlişkileri Güçlendirme:
  • Şeffaflık ve güvenilir veri kullanım politikaları müşteri memnuniyetini artırdı.
  • Müşterilere açık ve doğru bilgi sunma politikası, şirketin müşteri ilişkilerini kuvvetlendirdi.
 5. Uygulamalı Çözümler ve Takip:
  • Projede kullanılan uygulamalı çözümler, şirketin diğer uyumluluk projelerine ve güvenlik önlemlerine de uyarlanabilir nitelikte oldu.
  • Projenin sonuçları düzenli olarak takip edilerek, sürekli geliştirmeye yönelik adımlar atıldı.
 6. Çalışan Katılımı ve Bilinçlendirme:
  • Çalışanlar, KVKK konusunda bilinçlendirildi ve sürece aktif bir şekilde katılarak şirket kültüründe güvenlik ve uyumluluk bilincini pekiştirdi.
  • Çalışanların katılımı, projenin başarılı bir şekilde uygulanmasında kritik bir rol oynadı.

Nesil Grup’un bu katkıları, Hastane’nin  sadece KVKK uyumluluğunu değil, aynı zamanda genel iş yapış şeklini, hasta ilişkilerini ve rekabet avantajını güçlendirmesine önemli bir etki sağlamıştır.

Bilgilendirici Afişler Hazırlandı

kvkk kapsamında bilginizi paylaşmayın
Sosyal Mühendislik kvkk kapsamında dikkatli olun