{
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | chromeExtensionsWarning: {
message: Chrome uzantıları bu sayfanın yükleme performansını olumsuz etkilemiştir. Sayfayı gizli modda veya uzantı içermeyen bir Chrome profilinden denetlemeyi deneyin.
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptEval: {
message: Komut Dosyası Değerlendirmesi
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptParse: {
message: Komut Dosyası Ayrıştırma
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnTotal: {
message: Toplam
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | description: {
message: JS’yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı azaltma seçeneğini değerlendirin. Daha küçük JS yüklerinin sağlanmasının bu konuda yardımcı olduğunu fark edebilirsiniz. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/bootup).
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | failureTitle: {
message: JavaScript yürütme süresini azaltın
},
lighthouse-core/audits/bootup-time.js | title: {
message: JavaScript yürütme süresi
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | description: {
message: Büyük GIF’ler, animasyonlu içeriğin sunulmasında verimli olmaz. Ağ veri miktarından tasarruf etmek üzere animasyonlar için MPEG4/WebM videoları ve statik resimler için GIF yerine PNG/WebP kullanma seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/replace-animated-gifs-with-video/)
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | title: {
message: Animasyonlu içerik için video biçimleri kullanın
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | description: {
message: Etkileşimli hale gelme süresini kısaltmak için ekran dışındaki ve gizli resimleri, tüm kritik kaynakların yüklenmesi bittikten sonra gecikmeli olarak yükleme seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/offscreen-images).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | title: {
message: Ekran dışındaki resimleri ertele
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | description: {
message: Kaynaklar, sayfanızda ilk boyayı engelliyor. Kritik JS/CSS’yi satır içinde yayınlama ve kritik olmayan tüm JS/stilleri erteleme seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/blocking-resources).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | title: {
message: Oluşturmayı engelleyen kaynakları ortadan kaldırın
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | description: {
message: Büyük ağ yüklerinin kullanıcılara maddi anlamda maliyeti vardır ve bu ağ yükleri, uzun yükleme süreleriyle yakından ilişkilidir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/network-payloads).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | displayValue: {
message: Toplam boyut: {totalBytes, number, bytes} KB
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | failureTitle: {
message: Çok büyük ağ yüklerinden kaçının
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | title: {
message: Çok büyük ağ yüklerini önler
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | description: {
message: CSS dosyalarının küçültülmesi ağ yükü boyutlarını azaltabilir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/minify-css).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | title: {
message: CSS’yi küçültün
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | description: {
message: JavaScript dosyalarının küçültülmesi yük boyutlarını azaltabilir ve komut dosyası ayrıştırma süresini kısaltabilir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/speed/docs/insights/MinifyResources).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | title: {
message: JavaScript’i küçült
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | description: {
message: Ağ etkinliğiyle tüketilen gereksiz bayt sayısını azaltmak için kullanılmayan kuralları stil sayfalarından kaldırın. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/unused-css).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | title: {
message: Kullanılmayan CSS’yi erteleyin
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | description: {
message: Ağ etkinliğinin kullandığı bayt sayısını azaltmak için kullanılmayan JavaScript’i kaldırın.
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | title: {
message: Kullanılmayan JavaScript’i kaldırın
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | description: {
message: Uzun önbellek ömrü, sayfanızın tekrar ziyaret edilmesi sürecini hızlandırabilir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/cache-policy).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | displayValue: {
message: {itemCount,plural, =1{1 kaynak bulundu}other{# kaynak bulundu}}
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | failureTitle: {
message: Statik öğeleri verimli bir önbellek politikasıyla yayınlayın
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | title: {
message: Statik öğelerde verimli önbellek politikası kullanır
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | description: {
message: Optimize edilmiş resimler daha hızlı yüklenir ve daha az hücresel veri kullanır. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/optimize-images).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | title: {
message: Resimleri verimli bir şekilde kodlayın
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | description: {
message: Hücresel veriden tasarruf etmek ve yükleme süresini iyileştirmek için uygun boyutlu resimler sunun. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/oversized-images).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | title: {
message: Doğru boyuta sahip resimler
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | description: {
message: Metne dayalı kaynaklar, toplam ağ baytı sayısını en aza indirmek için sıkıştırılarak (gizp, deflate veya brotli) yayınlanmalıdır. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/text-compression).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | title: {
message: Metin sıkıştırmayı etkinleştirin
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | description: {
message: JPEG 2000, JPEG XR ve WebP gibi resim biçimleri genellikle PNG veya JPEG’den daha iyi sıkıştırma sağlar. Böylece indirme işlemleri daha hızlı tamamlanır ve veri tüketimi daha az olur. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/webp).
},
lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | title: {
message: Resimleri yeni nesil biçimlerde yayınlayın
},
lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | description: {
message: Aşağıdaki Kritik İstek Zincirleri, hangi kaynakların yüksek öncelikle yüklendiğini göstermektedir. Sayfa yüklemesini iyileştirmek için zincir uzunluğunu azaltma, kaynakların indirme boyutunu küçültme veya gereksiz kaynakların indirilmesini erteleme seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/critical-request-chains).
},
lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | displayValue: {
message: {itemCount,plural, =1{1 zincir bulundu}other{# zincir bulundu}}
},
lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | title: {
message: Kritik İsteklerin Derinliğini En Aza İndirin
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnElement: {
message: Öğe
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnStatistic: {
message: İstatistik
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnValue: {
message: Değer
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | description: {
message: Tarayıcı mühendisleri, sayfaların yaklaşık olarak 1500’den az DOM düğümü içermesini önerir. En etkili nokta, 32 öğeden ve 60 alt/üst öğeden az olan bir ağaç derinliğidir. Büyük bir DOM, bellek kullanımını artırarak daha uzun [stil hesaplamalarına] (https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/rendering/reduce-the-scope-and-complexity-of-style-calculations) yol açabilir ve yüksek maliyetli [düzen yeniden düzenlemeleri](https://developers.google.com/speed/articles/reflow) oluşturabilir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/dom-size).
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | displayValue: {
message: {itemCount,plural, =1{1 düğüm}other{# düğüm}}
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | failureTitle: {
message: Aşırı büyük bir DOM boyutundan kaçının
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMDepth: {
message: Maksimum DOM Derinliği
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMNodes: {
message: Toplam DOM Düğümü
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMWidth: {
message: Maksimum Alt Öğe
},
lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | title: {
message: Aşırı büyük bir DOM boyutunu önler
},
lighthouse-core/audits/font-display.js | description: {
message: Web yazı tipleri yüklenirken kullanıcının metni görebilmesini sağlamak için yazı tipi görüntüleme CSS özelliğinden yararlanın. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/updates/2016/02/font-display).
},
lighthouse-core/audits/font-display.js | failureTitle: {
message: Web yazı tipi yüklemesi sırasında metnin görünür halde kalmasını sağlayın
},
lighthouse-core/audits/font-display.js | title: {
message: Web yazı tipi yüklenirken tüm metin görünür halde kalır
},
lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | columnCategory: {
message: Kategori
},
lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | description: {
message: JS’yi ayrıştırma, derleme ve yürütme için harcanan zamanı kısaltma seçeneğini değerlendirin. Daha küçük JS yüklerinin sağlanması bu konuda yardımcı olabilir.
},
lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | failureTitle: {
message: Ana iş parçacığı çalışmasını en aza indir
},
lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | title: {
message: Ana iş parçacığının çalışmasını en aza indirir
},
lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | description: {
message: Yukarıdaki puan, sayfa yüklemesinin en yoğun olduğu 5 saniyelik zaman aralığında uygulamanızın kullanıcı girişine kaç milisaniye içinde yanıt vereceğine dair bir tahmindir. Gecikmeniz 50 ms’nin üzerinde olursa kullanıcılar uygulamanızın durakladığını düşünebilir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/estimated-input-latency).
},
lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | title: {
message: Tahmini Giriş Gecikmesi
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | description: {
message: İlk Zengin İçerikli Boyama, ilk metnin veya resmin boyandığı zamanı işaret eder. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/first-contentful-paint).
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | title: {
message: İlk Zengin İçerikli Boya
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | description: {
message: İlk CPU Boşta metriği, sayfanın ana iş parçacığının girişi işlemek için yeterli olduğu ilk anı işaret eder. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/first-interactive).
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | title: {
message: İlk CPU Boşta
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | description: {
message: İlk Anlamlı Boya, bir sayfanın ana içeriğinin ne zaman görünür hale geldiğini ölçer. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/first-meaningful-paint).
},
lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | title: {
message: İlk Anlamlı Boya
},
lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | description: {
message: Etkileşimli metriği, sayfanın tam olarak etkileşimli hale gelme süresini işaret eder. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/consistently-interactive).
},
lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | title: {
message: Etkileşim Süresi
},
lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | description: {
message: Hız İndeksi, bir sayfa içeriğinin görsel olarak ne kadar hızlı doldurulabildiğini gösterir. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/speed-index).
},
lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | title: {
message: Hız İndeksi
},
lighthouse-core/audits/redirects.js | description: {
message: Yönlendirmeler, sayfanın yüklenmesinden önce ek gecikmelere neden olur. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/redirects).
},
lighthouse-core/audits/redirects.js | title: {
message: Birden çok sayfa yönlendirmesini önleyin
},
lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | description: {
message: İlk Bayt Zamanı, sunucunuzun bir yanıt gönderme zamanını tanımlar. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/ttfb).
},
lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | displayValue: {
message: Root dokümanı {timeInMs, number, milliseconds} ms sürdü
},
lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | failureTitle: {
message: Sunucu yanıt sürelerini kısaltın (TTFB)
},
lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | title: {
message: Sunucu yanıt süreleri düşük (TTFB)
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnDuration: {
message: Süre
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnName: {
message: Ad
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnStartTime: {
message: Başlangıç Zamanı
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnType: {
message: Tür
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | description: {
message: Önemli kullanıcı deneyimleri esnasında uygulamanızın gerçek dünya performansını ölçmek için uygulamanıza User Timing API’si ekleme seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/user-timing).
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | displayValue: {
message: {itemCount,plural, =1{1 kullanıcı zamanlaması}other{# kullanıcı zamanlaması}}
},
lighthouse-core/audits/user-timings.js | title: {
message: Kullanıcı Zamanlaması işaretleri ve ölçüleri
},
lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | description: {
message: Önemli üçüncü taraf kaynaklarına erken bağlantılar oluşturmak için önceden bağlanma veya DNS önceden getirme kaynak ipuçları ekleme seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/resource-prioritization#preconnect).
},
lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | title: {
message: Gerekli kaynaklara önceden bağlan
},
lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | description: {
message: Şu anda istenen kaynakları sayfa yüklemenin sonraki aşamalarında getirmeye öncelik tanımak için <link rel=preload> öğesini kullanma seçeneğini değerlendirin. [Daha fazla bilgi](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/preload).
},
lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | title: {
message: Önemli istekleri önceden yükleyin
},
lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupDescription: {
message: Uygulamanızın performansı hakkında daha fazla bilgi.
},
lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupTitle: {
message: Teşhis
},
lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupDescription: {
message: Performansın en kritik unsuru, piksellerin ekranda oluşturulma hızıdır. Önemli metrikler: İlk Zengin İçerikli Boya, İlk Anlamlı Boya
},
lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupTitle: {
message: İlk Boya İyileştirmeleri
},
lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupDescription: {
message: Bu optimizasyonlar, sayfanızın yüklenmesini hızlandırabilir.
},
lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupTitle: {
message: Fırsatlar
},
lighthouse-core/config/default-config.js | metricGroupTitle: {
message: Metrikler
},
lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupDescription: {
message: Toplam yükleme deneyimini geliştirerek sayfanın mümkün olan en kısa sürede duyarlı ve kullanıma hazır olmasını sağlayın. Önemli metrikler: Etkileşim Süresi, Hız İndeksi
},
lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupTitle: {
message: Toplam İyileştirmeler
},
lighthouse-core/config/default-config.js | performanceCategoryTitle: {
message: Performans
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnCacheTTL: {
message: TTL’yi Önbelleğe Alma
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnSize: {
message: Boyut (KB)
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnTimeSpent: {
message: Harcanan Süre
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnURL: {
message: URL
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedBytes: {
message: Potansiyel Tasarruflar (KB)
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedMs: {
message: Potansiyel Tasarruf (ms)
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueByteSavings: {
message: {wastedBytes, number, bytes} KB potansiyel tasarruf
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueMsSavings: {
message: {wastedMs, number, milliseconds} ms potansiyel tasarruf
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | ms: {
message: {timeInMs, number, milliseconds} ms
},
lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | seconds: {
message: {timeInMs, number, seconds} sn.
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | auditGroupExpandTooltip: {
message: Denetimleri göster
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcInitialNavigation: {
message: İlk Gezinme
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcLongestDurationLabel: {
message: Maksimum kritik yol gecikmesi:
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorLabel: {
message: Hata!
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorMissingAuditInfo: {
message: Bildirme hatası: denetim bilgisi yok
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | labDataTitle: {
message: Test Verileri
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | lsPerformanceCategoryDescription: {
message: Mevcut sayfanın 3G kullanılarak gerçekleştirilen [Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analizi. Değerler tahmini olup değişiklik gösterebilir.
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | manualAuditsGroupTitle: {
message: Manuel olarak kontrol edilecek ek öğeler
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | notApplicableAuditsGroupTitle: {
message: Geçerli değil
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunityResourceColumnLabel: {
message: Fırsat
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunitySavingsColumnLabel: {
message: Tahmini Tasarruf Miktarı
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | passedAuditsGroupTitle: {
message: Başarılı denetimler
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | scorescaleLabel: {
message: Puan ölçeği:
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | toplevelWarningsMessage: {
message: Şu Lighthouse çalışmasını etkileyen sorunlar vardı:
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | varianceDisclaimer: {
message: Değerler tahminidir ve değişiklik gösterebilir.
},
lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | warningHeader: {
message: Uyarılar:
}
}