Kuruldaki Üyelerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Kuruldaki Üyelerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Kuruldaki üyelerin sır saklama yükümlülüğü firma üyeleri çalışmaları sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları bu konuda hukuken yetkili kılınan başvuru makamlardan başkasına açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder. Kuruldaki üyelerin sır saklama yükümlülüğü, güvenilir bir çalışma ortamının temelini oluşturan önemli bir konsepttir. Bu yükümlülük, kurumsal gizliliği…