Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması

Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması

Dijital çağda kişisel verilerin korunması amaçlayan ve bu konuda çeşitli düzenlemeler getiren bir kanundur. 24 Mart 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve paylaşılması süreçlerinde uyulması gereken kuralları belirler ve bu alandaki hakları güvence altına alır. KVKK, Avrupa Birliği’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile paralellik göstermekte olup,…

KVKK'nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 Yılda Verdiği Cezalar

KVKK’nın 5 yılda verdiği cezalar, Türkiye’de kişisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla 2016 yılında kurulmuştur. KVKK’nın verdiği cezalar, öncelikle kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek ve veri sahiplerinin haklarını korumak amacı taşır. Bu cezalar, idari para cezaları ve veri sorumlularının belirli faaliyetlerinin durdurulması gibi çeşitli yaptırımları içerir. KVKK, cezai yaptırımlarla hem bireylerin farkındalığını artırmayı hem de…

KVKK Okulda Projesi

KVKK Okulda Projesi

KVKK okulda projesi, önemli bir konu haline gelmiştir özellikle çocuklar ve gençler, kişisel verilerini koruma konusunda bilinçlendirilmelidir. Türkiye’de bu amaca yönelik olarak başlatılan, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından hayata geçirilmiştir. Bu makalede, KVKK Okulda Projesi’nin hedefleri, uygulanma süreci ve elde edilen sonuçlar ele alınacaktır. Kişisel verilerin korunması konusunda öğrencilere yönelik önemli bir eğitim girişimidir.…

2024 Yılı İdari Para Cezaları

2024 Yılı İdari Para Cezaları

2024 yılı idari para cezaları Türkiye’de idari para cezaları çeşitli düzenlemelerle güncellenmiştir bu cezalar, kamu düzenini korumak, vergi kayıplarını önlemek ve hukuki ihlalleri caydırmak amacıyla uygulanmaktadır. İdari para cezaları, idari makamlar tarafından verilen ve mahkeme kararı gerektirmeyen cezalar olup, genellikle trafik, vergi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda karşımıza çıkar. Bu makalede, 2024 yılı…

Siber Güvenlikte Dayanıklılık

Siber Güvenlikte Dayanıklılık

Siber güvenlik dayanıklılık dijitalleşme ile birlikte, kurumlar ve bireyler internetin sunduğu olanaklardan faydalanırken, siber tehditlere karşı daha savunmasız hale gelmişlerdir. Bu nedenle, siber dayanıklılık (cyber resilience) kavramı, siber güvenlik stratejilerinin merkezine yerleşmiştir. Siber dayanıklılık, kurumların siber saldırılara karşı hazırlıklı olmasını, saldırılar sırasında etkin bir şekilde yanıt vermesini ve saldırı sonrasında hızlı bir şekilde toparlanmasını sağlayan…

Siber Güvenlikte Nöromorfik Bilişim

Siber Güvenlikte Nöromorfik Bilişim

Siber güvenlikte nöromorfik bilişim, dijital çağın en karmaşık ve kritik sorunlarından biridir. Gün geçtikçe daha sofistike hale gelen siber saldırılar, geleneksel savunma yöntemlerini yetersiz kılmaktadır. Bu noktada, nöromorfik bilişim yeni bir paradigm olarak ön plana çıkarak siber güvenlik alanında devrim yaratabilir. Nöromorfik Bilişim Nedir? Nöromorfik bilişim, insan beyninin işleyişinden ilham alan bir bilgi işleme disiplinidir.…

Çevrimiçi Güvenli Alışveriş Yapma Rehberi

Çevrimiçi Güvenli Alışveriş Yapma Rehberi

İnternet artık günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Çevrimiçi güvenli alışveriş yapma rehberinde, iletişimden ticarete kadar pek çok alanda dijital dünyaya güveniyoruz. Ancak, bu kolaylık beraberinde giderek artan bir tehdidi de getiriyor: siber güvenlik riskleri. Kimlik avı saldırıları, kötü amaçlı yazılımlar ve zararlı bağlantılar, çevrimiçi platformlarda gizlenerek kişisel ve finansal bilgilerimizi ele geçirmeyi bekliyor.…