Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalı

Kurula Şikâyet Hangi Süre İçinde Yapılmalı

Kurula şikayet hangi süre içinde yapılmalı ilgili şahısın veri yetkilisine yaptığı başvurunun reddedilmesi veya veri sorumlusunca verilen cevabın ilgili kişi tarafından yetersiz bulunması durumunda ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün, her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden sonra 60 gün içerisinde şirkete şikâyette bulunabilir. Başvuru tarihinden öte yana 60 gün içinde kuruluşa…

Veri Sorumlusu Cevabı İlgili Kişiye Nasıl Bildirir

Veri Sorumlusu Cevabı İlgili Kişiye Nasıl Bildirir

Veri sorumlusu cevabı ilgili kişiye nasıl bildirir yazılı veya elektronik ortamda bildirir. Veri sorumluları, kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu olan ve bu sürecin belirli bileşenleri olan kuruluşlardır. Bu yazılı, veri sorumlularının, kişisel verilerle ilgili taleplere nasıl yanıt verecekleri ve bu sürecin nasıl yönetileceği ele alınacaktır. İlgili kişilerin yapılan bildirimleri, güvenliği oluşturmak ve şeffaf bir veri işleme…