İlgili Kişinin Talebini Süre İçinde Yerine Getirir

İlgili Kişinin Talebini Süre İçinde Yerine Getirir

İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir veri sorumlusunun talebin niteliğine göre kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde kabul veyahut gerekçesini açıklayarak reddetmesi, ancak ve ancak cevabını ilgili kişiye bildirmesi gerekmektir. İlgili kişinin talebini süre içinde yerine getirir iş yaşamında ve günlük etkileşimlerde, başarılı bir iletişim ve etkili bir ilişki kurma becerisi, bir…