Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru Yolu İçin Herhangi Bir Şart Bulmak

Başvuru yolu için herhangi bir şart bulmak veri sorumlusuna yapılacak başvurularda uyulması gereken usul ve esaslar kanunun 13. maddesinde de belirtilmiştir. Aynı zamanda bu maddeye istinaden kuruluş tarafından hazırlanarak 10.03.2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile veri sorumlusuna yapılabilecek başvurulara ilişkin yöntemler belirlenmiştir. Bu tür bir başvuru…