Veri koruma ve gizliliği, modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan yasal düzenlemeler gerektirmektedir.

Her Türlü Veri İşleme Faaliyetleri İçin KVKK Hükümleri Uygulanacak mıdır?

Veri koruma ve gizliliği, veri işleme faaliyetleri modern toplumun vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması gibi faaliyetler, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı amaçlayan yasal düzenlemeler gerektirmektedir. Bu önemli meseleye odaklanan düzenlemelerden biri de Veri Koruma ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu’nun (KVKK) 28. maddesidir. Söz konusu madde, veri işleme…

Kanun, veri işleme faaliyetlerinde bulunan kişiler açısından gerçek ve tüzel kişi ayrımı yapmaz. Yani, veri işleyen gerçek kişiler kadar tüzel kişiler de veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla kanunun yükümlülüklerine tabi tutulabilir. Ancak, bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirilirken veri kayıt sisteminin bir parçası olarak görülmeyen ve veri kayıt sisteminde yer almayan veri işleyenler, bu Kanunun kapsamı dışında tutulur.

Kanun’a Dahil Olmayan Kişiler Var mıdır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bireylerin özel yaşamlarını ve kişisel verilerini koruma amacıyla hayata geçirilen önemli bir yasal düzenleme olarak karşımıza çıkar. KVKK’nın kapsamı, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasıyla ilgilidir. Ancak, kanunun uygulanma alanında bazı istisnai durumlar ve özel hükümler de bulunmaktadır. Bu bağlamda, KVKK’nın 6. maddesi, kanunun kapsamına dahil olmayan kişileri ve durumları…

Kanunun uygulama alanı oldukça geniştir ve farklı tarafları içerir. İlk olarak, kanun gerçek kişileri kapsar. Yani, adı, soyadı, doğum tarihi gibi kişisel bilgileri işlenen her birey, bu yasa kapsamına girer.

  KVKK Kimleri Kapsamaktadır?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bireylerin özel yaşamlarını ve kişisel verilerini koruma amacıyla Türkiye’de yürürlüğe girmiş olan önemli bir yasal düzenlemeyi ifade eder. 6698 sayılı Kanun’un temel hedefi, bireylerin kişisel verilerinin işlenmesi ve saklanması süreçlerinde gizliliğin, güvenliğin ve şeffaflığın sağlanmasıdır. Bu kapsamda, kanunun kimleri ve neleri kapsadığı büyük bir önem taşır. GERÇEK KİŞİLER Kanunun uygulama alanı…