KVKK Kapsamı İçerisinde Misiniz?

KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamı içerisinde olup olmadığınızı öğrenmek için aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Eğer sorulardan birine bile Evet olarak cevap veriyorsanız, KVKK kapsamı içerisindesiniz demektir. Veri Sorumlusu olduğunuz anlamına gelir. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt yaptırmanız gerekir. Sorular 1) Müşterilerinizin veya personel özlük dosyalarında çalışanlarınızın ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili kayıtlarını (adli sicil…

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

31.12.2019 tarihinden itibaren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) yürürlüktedir. Yasa, kişilerin kişisel verilerinin kullanım şekil ve şartlarını düzenlemektedir. Aksi durumlar için de sorumlulara ağır para ve hapis cezaları uygulanır. Kişisel verilerin kişilere daha kaliteli hizmet sunmak için işlenme ihtiyacı, verileri bir ekonomik değer haline getirmektedir. Günümüzde bu verilerin aktarılması ve korunması noktasında uygun güvenlik önlemlerinin alınması…