verbis

VERBİS Kaydı Sırasında Gerekli Yükümlükleri

Kişisel verileri en geniş tanım olarak şu şekilde açıklayabiliriz; kimliği belirli veya dolaylı yolla belirlenebilen gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Örneğin; eğitim durumu, aile hayatı, telefon numarası gibi bilgiler örnektir. Yani bu bilgiler doğrultusunda kişilerin kimliği belirlenebiliyorsa bu bilgiler, kişisel veri olarak görülür. Personel özlük dosyaları da içerik nedeniyle ilgili kişisel verileri barındıran bir…