KVKK Uyum Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler

1. KVKK uyum süreci firmanız için zorunlu ve önemli bir süreç mi?   Evet, KVKK uyum süreci şirketlerin muhakkak uyumlu olması gereken, cezai yaptırımları oldukça ağır bir kanundur. Kanun’un uygulaması Kişisel Verileri Korunma Kurumu tarafından sağlanmaktadır. 2. Sadece KVKK eğitimi yeterli midir? Eğitim tüm sürecin adımlarından önemli bir tanesi diyebiliriz fakat tek başına yeterli değildir. Proje…

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Verilerin daha güvenli aktarımı için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kanunu denetlemek için de Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) oluşturulmuştur. KVKK ile yakından ilgilenen, hakkında farkındalığı bulunan kurum ve kuruluşlar ve özellikle uygulayıcılar bakımından yurt dışına veri aktarımı sıkıntılı bir süreçtir. Zira kanun içerisinde birçok belirsizlik bulundurur. Esasında konu ile ilgili uluslararası düzenlemeler…

Gizlilik Politikası İhtiyacı Ne Zaman Duyulur?

Türkiye’deki veri sorumlularının bir kısmı ilgili kişilere gizlilik politikası adıyla aydınlatma bildirimleri sunmaktadırlar. Aydınlatma bildirimi, ilgili kişilerin kişisel verileri üzerindeki faaliyetler hakkında bilgilendirildikleri bir içeriği ifade eder. Bu içeriğin amacı ve taşıması gereken unsurlar kurum ve kuruluşların kurallarından farklıdır. Aydınlatma bildirimi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan aydınlatma yükümünün vücut bulmasıdır. Bu bildirim vasıtasıyla bireyler…