ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Bilgi güvenliği yönetimi, kuruluş için yönetim faliyetidir. Güvenlik için stratejik yön sağlayan yönetim çerçevesi faliyetler ve hedeflere ulaşmasını sağlar. amacı bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır. Bilgi güvenliğinin tüm yönleri için bir odak noktası sağlar ve bütün bilgi güvenliğini yönetir.Bilgi terimi genel bir terim olarak kullanılır ve tarihi içerirVeri tabanlarını depolar.…