KVKK

KVKK(KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU)       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.  Bu kanun doğrultusunda kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, sınırları çizilmiş biçimde ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin korunması ise Anayasa Mahkemesi’nin “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve…