Penetrasyon (Sızma) Testi

Penetrasyon yani Sızma testi, firmaların kötü niyetli birileri tarafından yaşayabileceği siber saldıraları önceden tespit edip saldırıya karşı sistemi güçlendirmek için firmanın güvenlik duvarının bilinçli hacklendiği bir testtir. Penetrasyon test hizmeti sunan firmalar, siyah şapkalı hacker gibi araçlarla ve yöntemlerle güvenlik duvarında bir zafiyet arar ve bulduğu zafiyetten sisteme hasar vermeye ve veri çalmaya çalışır. Bu…

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Bilgi güvenliği yönetimi, kuruluş için yönetim faliyetidir. Güvenlik için stratejik yön sağlayan yönetim çerçevesi faliyetler ve hedeflere ulaşmasını sağlar. amacı bilgi güvenliğinin sağlanmasıdır. Bilgi güvenliğinin tüm yönleri için bir odak noktası sağlar ve bütün bilgi güvenliğini yönetir.Bilgi terimi genel bir terim olarak kullanılır ve tarihi içerirVeri tabanlarını depolar.…

KVKK Nedir

KVKK Nedir 7 Nisan 2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Veriyi Koruma Kanunu (KVKK), kimliği belirli veya belirlenebilir kişilerin verilerini korumak ve veri işleyen şirketlerin verileri daha etkin kullanabilmesi için yürürlüğe girmiştir. Günlük hayatımızda kişisel verilerimizi bilinçli veya bilinçsiz her yere kaydediyoruz. KVKK, bu bilinçli veya bilinçsiz kaydedilmiş verilerin bilinçli bir şekilde işlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasını…

KVKK

KVKK(KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU)       6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı karar ile yürürlüğe girmiştir.  Bu kanun doğrultusunda kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi, sınırları çizilmiş biçimde ve uluslararası standartlara uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Kişisel verilerin korunması ise Anayasa Mahkemesi’nin “Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve…